2012.02.02.

Pedagógusok

Dolgozóink

Tanítók:  
 Berentei Tibor Ferencné tanító, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus
Gerberné Mészáros Katalin német nemzetiségi tanító
Kobeláné Szöllősi Csilla tanító, tehetséggondozó pedagógus, szakvizsgázott közoktatás vezető pedagógus
Koncz Dezsőné tanító, természetismeret műveltségi területtel, beszédfejlesztő, az alsós munkaközösség vezetője
Mártonné Balla Erika tanító, gyógytestnevelő
Miskolczi András tanító, testnevelés speciális ismeretkörrel
Szilágyiné Móricz Veronika tanító, a szociális, környezeti és életviteli kompetencia fejlesztője
Vandornyikné Major Andrea tanító
Tanárok:
Alvincz Anett német nemzetiségi tanár, tanító, német néptánc oktató, szakvizsgázott közoktatás vezető pedagógus- igazgatóhelyettes
Balázs Gyula biológia- , kémia- ,földrajz, technika szakos tanár
Balog Ilona Katalin német nemzetiségi tanító és tanár , magyar nyelv és irodalom tanár, szakvizsgázott közoktatás vezető, nemzetiségi szaktanácsadó, pedagógus- igazgató
Gaál Sándor testnevelés- földrajz szakos tanár
 Litva Kinga angol szakos tanár, az iskolai könyvtár vezetője
Mesics Zsuzsanna magyar-, történelem szakos tanár
Mosolygó Apollónia Rita történelem-, német szakos tanár
Polyák Mária német-, matematika-, földrajz-, német néptánc szakos tanár- a német munkaközösség vezetője
Tóth Beáta matematika-, informatika-, technika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatás vezető pedagógus- a felsős munkaközösség vezetője
Trakpergerné Gácsi Andrea testnevelés-, biológia-, etika szakos tanár, szakvizsgázott közoktatás vezető pedagógus- a DÖK patronáló tanára
Óraadók, áttanítók:
Egervári Lilla fejlesztő pedagógus
 Szabó Éva  rajz-, földrajz szakos tanár
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők:
Fülöpné Holovits Szilvia iskolatitkár
 Peltzer Zsuzsanna iskolapszichológus
Technikai munkatársak:
Balogh Sándor takarító, tornaterem
Balogh Sándorné takarító, „D” épület
Istráb Zoltán karbantartó
Katona Lászlóné takarító, „A” és „B” épület